21.jpg
32.jpg

新玩家必定得到的獎勵 (可遊戲界面至右下角拍賣領取)

獵人的幸運 x3  30分鐘內經驗值兩倍(可累加)
囧rz披風      可愛點裝
藥水椅子      可愛的椅子

高級釣竿      可以釣經驗值 楓幣 魚包 戒指...等

黑板             掛機可以打字

酷夏時裝一套

酷夏鯊魚武器

超級藥水 x 100恰恰谷轉蛋機

 

開放轉蛋機 且能轉到的物品公開透明且不定期新增物品恰恰谷佛心計程車

自由內設有免費傳送各大村莊NPC